انواع خدمات ما

مبلشویی

شستشوی انواع مبل های راحتی و استیل

شستشوی خوشخواب

شستشوی انواع تشک و خوشخواب

شستشوی صندلی

شست و شوی انواع صندلی سالنی و مجلسی و تالاری

موکت شویی

شستن انواع موکت، فرش و قالی

انواع خدمات مبلشویی کرج

مبلشویی

شستشوی انواع مبل های راحتی و استیل

شستشوی خوشخواب

شستشوی انواع تشک و خوشخواب

شستشوی صندلی

شست و شوی انواع صندلی سالنی و مجلسی و تالاری

موکت شویی

شستن انواع موکت، فرش و قالی

تماس با مبلشویی کرج

مبل شویی کرج

۰۲۶-۳۴۲۱۸۸۵۶